Välkommen till HästAktiv!

Anläggningen är inrymd i Lövåsens gamla såg, och består av ridhus, stall, rasthagar, teorilokal och en före detta lägerskola som logi till kursdeltagare.

Länk: www.hastaktiv.se

Vi har även en rundkorral på 16 meter diameter och en uteridbana på 25 x 60 meter.

Kontakt: Stefan Östberg 070-605 72 52.

____________________

Ridhuset

Läktare för ca 20 personer

Logi - lägerskolan:

Matsalen:

En av sovsalarna:

Fikarum/teorilokal vid ridhuset:

Rasthagar under tak:

Stallet: