Anmälan och betalning - ryttare

Ett mail med uppgifter om kostnad, anmälningsdatum, konto etc skickas ut i början av året. Inga anmälningar tas emot innan dess.

Skicka ett mail till oss om du vill vara med på sändlistan!

Vi tar emot anmälningar i den ordning pengarna finns på kontot - först till kvarn gäller! Under de första två veckorna har dock de ryttare som var med förra året förtur. Om kursen skulle bli full upprättar vi en reservlista – information kommer på hemsidan allt eftersom.

Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej (men givetvis kan platsen överlåtas till någon annan). 

Deltagaravgiften inkluderar...

  • En halvtimmes ridinstruktion onsdag, torsdag, lördag och söndag
  • Logi och mat för ryttaren
  • Uppstallning och strö för hästen
  • Teori i samband med ridningen samt aktivitet på fredagen

Deltagande sker på egen risk! Det är deltagarnas eget ansvar att se till att hästar och människor är täckta av försäkring. Ryttardagarna kan inte ansvara för eventuella uppkomna skador i samband med arrangemanget.

Anmälan och betalning - fotfolk

Om du vill vara med till fots under hela kursen går det också bra - skicka ett mail så svarar vi på dina frågor!